สอนการออกแบบภาพกราฟิกขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe photoshop CS3 พร้อม workshop ตัวอย่างงานที่ปฏิบัติตามได้ไม่ยาก

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3 โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องมือในโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำงานกราฟิก โดยแต่ละบทเรียนจะอธิบายประกอบตัวอย่างการทำงานที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เครื่องมือชนิดนั้นๆ

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

 • บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ layer ของ Photoshop
 • บทที่ 2 การทำงานกับ layer ด้วย layer mask
 • บทที่ 3 การไล่เฉดสีด้วย Gradient และการปรับแต่งภาพด้วย Feather
 • บทที่ 4 การตัดและวาดภาพด้วย Shape tool and Pentool

เข้าสู่บทเรียน


สอนการใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2010 สำหรับครูผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่ต้องการผลิตสื่อการเรียนการสอนใช้ในห้องเรียน ผู้สอนเริ่มสอนตั้งแต่วิธีการสืบค้นข้อมูล ไปจนถึงการสร้างสื่อการสอนในลักษณะงานนำเสนออย่างง่าย ตลอดจนการกำหนดลูกเล่นด้วยการตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวให้กับงานนำเสนอด้วย

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการสร้างสื่อการสอนด้วย Powerpoint
 • บทที่ 2 การใส่ลูกเล่นให้กับ Powerpoint

เข้าสู่บทเรียน


สอนการใช้งานเว็บไซต์ Join.me เพื่อแชร์ภาพหน้าจอร่วมกันกับเพื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้แสดงภาพหน้าจอหรือให้เพื่อนเข้าใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้จากที่บ้านของเพื่อนเอง

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานเว็บไซต์ Join.me เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราให้กับเพื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมมีความสามารถแบ่งปันภาพหน้าจอของเรา และอนุญาตให้เพื่อนเข้าใช้งานเม้าส์เพื่อควบคุมการทำงานบนหน้าจอของเรา ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านการพิมพ์แชทได้ โดยการแชร์จอด้วย ๋Join.me นั้นสามารถแชร์ได้มากกว่าสองคน เหมาะสำหรับการสอนการใช้งานโปรแกรมหรือการทำงานร่วมกันในกลุ่มขนาดเล็ก

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

 • บทที่ 1 การแชร์ภาพหน้าจอให้เพื่อนด้วย Join.me

เข้าสู่บทเรียน


สอนการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS3 เพื่อออกแบบเว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนภาษา HTML 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS3 สำหรับผู้เริ่มต้น โดยสอนตั้งแต่องค์ประกอบของการวางและออกแบบเว็บไซต์ การจัดวางเลย์เอาท์ การแทรกข้อความ รูปภาพ และตาราง และการทำลิงค์ โดยใช้วิธีการสร้างแม่แบบเข้ามาช่วยในการทำงานซ้ำเพื่อสร้างเว็บเพจใหม่บนเว็บไซต์เดิม

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

 • บทที่ 1 การสร้างเว็บเพจ 1 หน้า
 • บทที่ 2 การสร้างแม่แบบ (Templates)
 • บทที่ 3 การใช้งานแม่แบบ (Templates)
 • บทที่ 4 การสร้างการเชื่อมโยง
 • บทที่ 5 การสมัคร Free host และการอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Server

เข้าสู่บทเรียน

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |


สอนการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) สำหรับนิสิตจุฬาฯ บนระบบแบล็คบอร์ดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) สำหรับนิสิตจุฬาฯ (จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของนิสิตจุฬาฯในการเข้าใช้งานเท่านั้น) บนระบบการจัดการเรียนการสอนแบล็คบอร์ดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าใช้งานที่ http://blackboard.it.chula.ac.th 

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

 • บทที่ 1 การสร้าง Portfolios 
 • บทที่ 2 การแชร์ Portfolios 
 • บทที่ 3 การเขียน Artifacts แทรกรูปภาพและแทรกวิดิโอด้วย Mash up

เข้าสู่บทเรียน

 • 1
 • 2