สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 2

1. แม่แบบ Jubilee สำหรับ Joomla 1.7/2.5 (Download ที่นี่)

2. ส่วนเสริมฝัง Facebook fanpage (Download ที่นี่)

3. ส่วนเสริมสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Download ที่นี่)

4. ส่วนเสริมการนำเสนอสไลด์ข่าว (Download ที่นี่)

5. ส่วนเสริมการแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook (Download ที่นี่)