การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Join.me 


 

หลักสูตร

  • การแชร์จอคอมพิวเตอร์ด้วย Join.me [ํกำลังเรียนบทนี้]

สื่อ/เอกสารประกอบการเรียน

 1. เว็บไซต์ Join.me (คลิก Link)