สอนการออกแบบภาพกราฟิกขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe photoshop CS3 พร้อม workshop ตัวอย่างงานที่ปฏิบัติตามได้ไม่ยาก

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3 โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องมือในโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำงานกราฟิก โดยแต่ละบทเรียนจะอธิบายประกอบตัวอย่างการทำงานที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เครื่องมือชนิดนั้นๆ

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ layer ของ Photoshop
  • บทที่ 2 การทำงานกับ layer ด้วย layer mask
  • บทที่ 3 การไล่เฉดสีด้วย Gradient และการปรับแต่งภาพด้วย Feather
  • บทที่ 4 การตัดและวาดภาพด้วย Shape tool and Pentool

เข้าสู่บทเรียน