สอนการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS3 เพื่อออกแบบเว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนภาษา HTML 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS3 สำหรับผู้เริ่มต้น โดยสอนตั้งแต่องค์ประกอบของการวางและออกแบบเว็บไซต์ การจัดวางเลย์เอาท์ การแทรกข้อความ รูปภาพ และตาราง และการทำลิงค์ โดยใช้วิธีการสร้างแม่แบบเข้ามาช่วยในการทำงานซ้ำเพื่อสร้างเว็บเพจใหม่บนเว็บไซต์เดิม

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 การสร้างเว็บเพจ 1 หน้า
  • บทที่ 2 การสร้างแม่แบบ (Templates)
  • บทที่ 3 การใช้งานแม่แบบ (Templates)
  • บทที่ 4 การสร้างการเชื่อมโยง
  • บทที่ 5 การสมัคร Free host และการอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Server

เข้าสู่บทเรียน

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |