สอนการใช้งานเว็บไซต์ Join.me เพื่อแชร์ภาพหน้าจอร่วมกันกับเพื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้แสดงภาพหน้าจอหรือให้เพื่อนเข้าใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้จากที่บ้านของเพื่อนเอง

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานเว็บไซต์ Join.me เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราให้กับเพื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมมีความสามารถแบ่งปันภาพหน้าจอของเรา และอนุญาตให้เพื่อนเข้าใช้งานเม้าส์เพื่อควบคุมการทำงานบนหน้าจอของเรา ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านการพิมพ์แชทได้ โดยการแชร์จอด้วย ๋Join.me นั้นสามารถแชร์ได้มากกว่าสองคน เหมาะสำหรับการสอนการใช้งานโปรแกรมหรือการทำงานร่วมกันในกลุ่มขนาดเล็ก

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 การแชร์ภาพหน้าจอให้เพื่อนด้วย Join.me

เข้าสู่บทเรียน