สอนการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะทำงานเป็นวิดิโอด้วยโปรแกรม Techsmith Camtasia 6 ประกอบด้วยขั้นตอนการบันทึกและการตัดต่อไปจนถึงการอัพโหลดผลงานขึ้นสู่เว็บไซต์ Youtube

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราขณะที่เรากำลังใช้งานเป็นวิดิโอ ด้วยโปรแกรม Techsmith Camtasia 6 โดยสามารถบรรยายประกอบการทำงานบนหน้าจอได้ และตัวโปรแกรม Camtasia ยังมีความสามารถในการตัดต่อวิดิโออย่างง่ายดายที่เราสามารถใช้ตัดต่อวิดิโอที่บันทึก หรือประยุกต์ใช้ไปตัดต่อวิดิโออื่นๆได้อีกด้วย 

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 การบันทึกภาพหน้าจอและตัดต่อด้วยโปรแกรม Camtasia 6 

เข้าสู่บทเรียน