80 แอพพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

 

1. Pages 

สร้างงานเอกสาร

 

2. Keynote

สร้างงานนำเสนอ 

 

3. Power Point 

สร้างงานนำเสนอ

4. Book Creator

สร้างหนังสือ e-book

5. Google Slide

สร้างงานนำเสนอออนไลน์

6. Prezi.com

สร้างงานนำเสนอออนไลน์แบบ Pan & Zoom

 

7. Explain Everything

กระดานอัจฉริยะ

8. Show Me

กระดานอัจฉริยะ

9. Educreations

กระดานอัจฉริยะ

10. Canva

สร้างงานกราฟิก โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก

11. Thing Link

สร้างการเชื่อมโยงบนภาพหรือแผนที่

12. Visme.com
           
           
           
           
           
           

Search

Teach.in.th. All Rights Reserved.

Free Joomla templates by L.THEME