ชื่อแอพพลิเคชัน : สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Book creator

 

ประโยชน์ : ใช้เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะเด่น : 

  • แทรกข้อความที่สามารถปรับแต่งให้มีสีสันสวยงาม
  • แทรกรูปภาพลงหนังสือ
  • แทรกวิดิโอลงหนังสือ
  • ปรับแต่งหื้นหลังหน้ากระดาษ
  • เขียนหรือวาดข้อความแบบอิสระ
  • แทรก link เชื่อมโยงเป็นสารบัญภายในเล่ม หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก
  • แบ่งปันให้ผู้อื่นในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (epub) หรือไฟล์ PDF 

ดาวน์โหลด : 

Book creator จะมีแบบทดลองใช้ฟรี สามารถสร้างงานได้เต็มรูปแบบแต่จำกัดจำนวนเล่ม หากต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดาวน์โหลดตัวเต็มได้ค่ะ

1. Book creator free

ราคา  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลิงค์  https://itunes.apple.com/th/app/book-creator-free/id661166101?mt=8

2. Book creator for iPad

ราคา  4.99 usd (ประมาณ 179 บาท)

ลิงค์ https://itunes.apple.com/th/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8

คู่มือการใช้งาน :