สอนการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะทำงานเป็นวิดิโอด้วยโปรแกรม Techsmith Camtasia 6 ประกอบด้วยขั้นตอนการบันทึกและการตัดต่อไปจนถึงการอัพโหลดผลงานขึ้นสู่เว็บไซต์ Youtube

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราขณะที่เรากำลังใช้งานเป็นวิดิโอ ด้วยโปรแกรม Techsmith Camtasia 6 โดยสามารถบรรยายประกอบการทำงานบนหน้าจอได้ และตัวโปรแกรม Camtasia ยังมีความสามารถในการตัดต่อวิดิโออย่างง่ายดายที่เราสามารถใช้ตัดต่อวิดิโอที่บันทึก หรือประยุกต์ใช้ไปตัดต่อวิดิโออื่นๆได้อีกด้วย 

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 การบันทึกภาพหน้าจอและตัดต่อด้วยโปรแกรม Camtasia 6 

เข้าสู่บทเรียน


สอนการออกแบบภาพโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS 5 สำหรับนิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ ในรายวิชา Ed Tech 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้เป็นบทเรียนประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนรายวิชา Ed Tech ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร

  • บทที่ 1 การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

เข้าสู่บทเรียน


สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 2.5 ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งบนระบบ Windows และ Mac OS

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 2.5 สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ออกแบบและสร้างครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตผ่านการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลหรือการจัดการแก้ไขเนื้อหาเท่านั้น โดยผู้สอนสอนการติดตั้งทั้งบนระบบ Windows และ Mac OS ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น การออกแบบแม่แบบด้วยโปรแกรมเสริม Artisteer และการอัพโหลดเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์บน Server  

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร

  • บทที่ 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5
  • บทที่ 2 การใช้งาน Backend และ Extensions
  • บทที่ 3 การสร้าง Template ด้วย Artisteer 4
  • บทที่ 4 การ Back up และ Restore เพื่อย้ายเว็บไซต์ขึ้นสู่ Server 
  • บทเรียนเสริม การสมัครสมาชิกเว็บ Free host 

เข้าสู่บทเรียน

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

  • 1
  • 2